Last moment dovolená a last moment zájezdy, dovolená u moře 2013, Itálie, Řecko, Turecko, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Španělsko

Lastmoment.cz
Informace a objednávky
volejte zdarma 7 dní v týdnu od 9 do 20 hod.
800 400 484
Všechny zájezdy Individuální poptávka

Slevy na e-mail

Pro ničím nerušenou dovolenou vyzkoušejte
výhodné cestovní pojištění online.
Reklamy

Cestovní doklady


Cestovní pas je vydáván občanovi ČR městským úřadem dle místa jeho posledního trvalého pobytu. V Praze Magistrátem hl.města Prahy, v městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst. Neměl-li občan neměl trvalý pobyt na území ČR, cestovní pas bude vydán Magistrátem města Brna.V zahraničí můžete o pas požádat u zastupitelského orgánu ČR s vyjímkou konzulátu.


Existují dva druhy pasů - první typ je bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Naproti tomu druhý má jak strojově čitelné údaje tak nosič s biometrickými daty. Druhý typ je vyžadován zejména při cestách do USA.

 

1) Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává osobám do 15 let na dobu 5 let a osobám starším 15 let na dobu 10 let. Lhůta pro jeho vydání je 30 dnů pokud bylo zažádáno v ČR, pokud v zahraničí, prodlužuje se tato lhůta až na 120 dnů. Do cestovního pasu lze také zapsat děti mladší 10 let. Pokud již rodiče ve svém pase mají zapsány děti mladší 15 let a děti byli zapsány do 1.9.2006, mohou nadále cestovat s rodiči. Pokud žádá o vydání pasu občan starší 15 let, který zároveň nedovršil 18 let, musí k žádosti kromě běžných náležitostí připojit i písemný souhlas zákonného zástupce s úředně ověřeným podpisem. Občané starší 18 let k žádosti připojí platný občanský průkaz (u mladších rodný list) a doklad o státním občanství (při prvním vydání pasu). Pro tento typ pasu nepotřebujete ani fotografie (ty pořizuje příslušný úřad) ani tiskopisy. Převzetí pasu musí proběhnout osobně a pouze na tom úřadě, kde bylo zažádáno. Tento typ pasu vás příjde na 600 korun, pro osoby mladší 15 let na 100 korun.

 

2) Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče s biometrickými údaji se vydává v případě, že občan žádá o cestovní pas v lhůtě kratší než 30 dnů nebo u zastupitelského úřadu ve lhůtě kratší než 120 dnů. Platnost pasu je 6 měsíců. V takovém případě se pas vydá do 15 dnů a do 60 dnů pokud je zažádáno u zastupitelského úřadu. K vydání pasu žadatel potřebuje 2 kusy fotografie, občanský průkaz a tiskopis, který si může stáhnout z internetu (http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d), nebo je k dispozici na úřadě. Opět platí, že žadatel mladší 18 let potřebuje k žádosti připojit souhlas zákonného zástupce. Vyžaduje se osobní převzetí pasu, ale převzít jej lze jak u úřadu, kde občan podal žádost, tak i u kteréhokoliv jiného úřadu, který je pověřen vydáváním cestovních pasů a žadatel jej označí v žádosti. Správní poplatek v tomto případě činí 1500 Kč a pro osoby mladší 15 let 1000 Kč. Dodatečný zápis dítěte je za 50 korun. Pokud se zapisuje do nově vydávaného cestovního pasu, poplatek se neplatí.


Platnost cestovního dokladu končí uplynutím jeho doby, ztrátou nebo odcizením, po 3 měsících od změny příjmení v důsledku sňatku, pozbytím státního občanství nebo úmrtím. Orgán, který je oprávněn pasy vydávat může rozhodnout o ukončení platnosti pasu pokud zápisy v něm jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, obsahuje nesprávné údaje nebo vlastník pasu podstatně změnil podobu.


Před cestou do zahraničí si můžete nechat překontrolovat (u kteréhokoliv orgánu, který je oprávněn vydávat pasy s biometrickými údaji) funkčnost nosiče dat a správnost biometrockých údajů. Vždy je dobré překontrolovat jaké doklady jsou vyžadovány při vstupu do země (především víza). Překontrolujte i minimální platnost dokladu, která bývá některými státy vyžadována.

 

Další informace o cestovních dokladech získáte na stránkách ministerstva vnitra - http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-322589.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

 

 

 

 

Spolupracujeme/partneři
Další partneři >
Evropská Blue Style Neckermann Čedok
Parkuju u letiště MarcoPolo Kovotour Plus Alexandria